Banner

最新消息

EVA價格表-2016/07/01

EVA價格表-2016/07/01
料別 規格/品項 型號 未稅價(NT$) 計價單位 貨運條件 公司
EVA 發泡級          
7310M 51.50 kg Exwork 台塑
7320M 51.70 kg Exwork 台塑
7340M 52.00 kg Exwork 台塑
7240M 52.20 kg Exwork 台塑
7350M 52.40 kg Exwork 台塑
7360M 52.40 kg Exwork 台塑
7470M/7470K 54.10 kg Exwork 台塑
粉末覆蓋級 7920M 53.10 kg Exwork 台塑
吹膜級 7130F 51.90 kg Exwork 台塑
7140F 51.90 kg Exwork 台塑
7350F 52.40 kg Exwork 台塑
熱熔級 7A50H 54.10 kg Exwork 台塑
7A60H/7760H 54.10 kg Exwork 台塑
7B60H 54.10 kg Exwork 台塑
7B60H 54.10 kg Exwork 台塑
說明:
各產品30日更新一次,此表格僅供參考依據,實際依市場變化適時調整

 

回最新消息列表